Malý horolezecký manifest Ta33

06.04.2021
maly-horolezecky-manifest-ta33

22 rokov skúseností + 2% z daní = 33 horolezeckých ciest

 

Venované všetkým, ktorí milujú Vysoké Tatry tak vrúcne, že sa ich túžia dotýkať holými rukami.

Motiváciou pre vznik tohto textu je hľadanie podpory pre tvorbu horolezeckých ciest vo Vysokých Tatrách, obtiažnosti III až VI. Výstupov, ktoré splnia najvyššie súčasné kritériá bezpečnosti, dodržia horolezeckú etiku, budú ohľaduplné k prírode a pritom si zachovajú čaro veľhorského dobrodružstva. O tom, či sa nám to podarí, rozhoduješ aj Ty. Pridaj sa k nám a podpor nás. Najjednoduchšie to môžeš urobiť darovaním 2% z Tvojich daní našej neziskovke. Predvyplnený formulár, s potrebnými údajmi, si môžeš stiahnuť TU: Vyhlásenie 2%  

Ak si sa rozhodol venovať svoje 2% inej dobrej veci, no aj tak chceš podporiť tvorbu nových bezpečnejších ciest v Tatrách, potom môžeš darovať ľubovoľnú sumu na náš účet IBAN: SK03 8330 0000 0067 8912 3450. Do správy pre prijímateľa napíš heslo Ta33 a môžeš pridať aj svoje meno, alebo prezývku.

Vítaní sú aj darcovia, ktorí majú záujem pokryť projekt jednej cesty absolútne. Ak si horolezec, tak s nami po dohode môžeš prísť pracovať do terénu. Ak horolezec nie si, tak si môžeš u nás urobiť kurz, a potom ťa radi vezmeme aj pracovať. Taktiež nám môžeš pomôcť, ak o našej činnosti dáš vedieť niekomu, kto by nás mohol podporiť.

 

Hľadanie cesty

Horolezectvo prešlo za posledné štvrťstoročie svojho vývinu výraznými zmenami. Dôvodov je viacero, ale za prelomové môžeme považovať dva z nich: celosvetové rozšírenie umelých lezeckých stien a odisťovanie ciest v prírode vŕtanými skobami.

S lezením sa človek odjakživa zoznamoval v prírode. Platilo to ešte aj na konci 20. storočia, ale na začiatku 21. storočia sa to už deje najmä na umelej stene. Každá veľká zmena obvykle prináša pozitíva aj negatíva, ale vývoj sa zastaviť nedá. Horolezectvo prestalo byť doménou mužov a dospelých. V prírode dnes dobre osadené vŕtané skoby - "borháky" predstavujú bod, na ktorý sa môže lezec vždy spoľahnúť a v prípade potreby sa z takto odisteného štandu aj vrátiť. Podľa výskumov niektorých poisťovní je skalolezectvo v súčasnosti bezpečnejšie, ako jazda autom v bežnej európskej premávke. Pre horolezectvo to ale neplatí, a ak sa výrazne nezhorší cestná premávka, asi ani platiť nebude.

Aj charakter horolezeckých výstupov sa vyvíja. Každoročne pribudnú v Tatrách nové cesty. Často ide o náročné výstupy, dokumentujúce excelentnú výkonnosť autorov. Ľahšie línie, ktoré pre svoju krásu a bezpečnosť, budú opakovane zdolávané ďalšími generáciami lezcov, medzi nimi nachádzame zriedkavejšie. Je to pochopiteľné, pretože objavenie takej cesty a jej pripravenie pre širokú horolezeckú verejnosť si okrem šťastia vyžaduje veľa času, skúseností, práce a v neposlednom rade aj finančných prostriedkov. Cestu treba logicky "vymyslieť" a preliezť. Následne urobiť jej odistenie, pričom pozornosť treba venovať aj nestabilným kameňom. Potom príde na rad fotografovanie, zakreslenie a podrobné opísanie výstupu. To všetko je spojené s vynášaním potrebného materiálu a časovaním prác do vhodného počasia a podmienok. Dní bez rizika búrok a s nočnou teplotou bez mrazu v Tatrách obvykle nebýva veľa. A aj keď sa všetko podarí, nakoniec ešte treba nájsť spôsob, ako o novej ceste informovať verejnosť. Vyžaduje si to "celého človeka" a tím ľudí, ktorí mu pri tom pomáhajú. Ťažko sa to robí popri inej práci. Je to možné, ale efektivita je nízka.

 

22 rokov v krajine nádychu

Horolezecká škola Muraria - krajina nádychu má 22 rokov skúseností a za sebou dôsledným, v tomto manifeste opisovaným spôsobom, zrealizované prvovýstupy v Európe, Ázii aj Afrike. Sme autormi prvej veľhorskej cesty v Tatrách, do ktorej môžete smelo zobrať aj deti.

V roku 2020 sme otvorili štyri nové cesty v masíve Ostrvy, na ktorých sme pracovali tri roky. V spolupráci s dvomi katedrami Stavebnej fakulty STU sme na ich presný opis použili technológiu fotogrametrického skenovania, v spojení s laserovou detekciou LIDAR. Zároveň sme presnou technológiou (GNSS RTK) zmerali nadmorskú výšku Ihly v Ostrve a vybraných okolitých sediel a vrcholov. Prebiehajúce následné spracovanie nám veľmi komplikuje pandémia, ale veríme, že do sezóny to stihneme. K bezpečnosti tak prispeje aj 3D fotoschéma a opis výstupu - fotopis. Realizovateľnosť týchto výstupov sa tým pre mnohých horolezcov zvýši.

 

Čo sa bude diať v našej horolezeckej sezóne 2021?

Pribudne odistenie a fotopis ďalšej cesty, venovanej aj deťom. Píšem "aj deťom", lebo životnú zmenu v nej môžu zažiť všetci lezci, ktorí potrebujú získať dôveru k svojim "friendom". Odistené v nej totiž budú iba štandy. Trilógia s názvom "Medzi kvapkami, plesami a nebami" začína prelezením vodopádu Skok a pokračuje až k oblohe nad Mlynickou dolinou. Jednotlivé časti svojou obtiažnosťou gradujú (kl. III, IV a V), ale všetky môžu byť lezené aj samostatne. Línia umožňuje po odlezení každej časti jednoduchý návrat na chodník žltej značky. Vyliezli sme ju na jeseň minulého roka.

Pred dokončením máme skutočný superskvost, nazvaný "Človečina", kl. V+, o ktorom tu z dôvodu bezpečnosti pri práci ešte nemôžem napísať viac.

Radi by sme začali odisťovať aj naše ďalšie, už dávnejšie vylezené cesty na Vysokej, Gerlachu a Ostrve. Bez finančnej podpory nám to ale pôjde veľmi pomaly.

 

Čo znamená rovnica 22 + 2% = 33?

Všetky naše cesty vznikli s podporou, a to finančnou ako aj priamo pracovnou, z radov účastníkov našich kurzov a sympatizantov. V tejto práci chceme pokračovať. Sme presvedčení, že každý, kto má skutočný záujem, dokáže preniesť svoje lezecké nadšenie "z preglejky" aj do veľhôr, ak má na to vytvorené podmienky. Preto je našim cieľom, v časovom horizonte približne desaťročia zrealizovať 33 nových bezpečných ciest, na jednotlivé štíty Vysokých Tatier. Ide o cesty, ktoré budú pomáhať skalolezcom objavovať veľhorský horolezecký svet a posúvať sa v ňom k väčšej samostatnosti. Aj keď si možno na začiatku pomôžu "spolulezcom profesionálom", veríme, že aj vďaka našim cestám raz budú liezť úplne samostatne. Tak, ako to dokázali v septembri roku 1905 Simon Häberlain a Katarína Bröske svojim výstupom na Žabieho koňa, keď bez horského vodcu zahájili epochu tatranského športového horolezectva.

Časť ciest v Ostrve sme mohli urobiť vďaka finančnému daru jedného horolezca. Do cesty Človečina sme sa mohli pustiť vďaka finančnému daru Stomatologickej kliniky Dentakra, ktorá úplne pokryla náklady tohto výstupu. Prístup Dentakry pre nás otvoril novú formu spolupráce, v ktorej si jeden subjekt berie pod patronát konkrétnu cestu a financuje ju od "A do Z." Veľkú časť materiálu na naše projekty dostávame od Slovenského horolezeckého spolku James.

Všetkým uvedeným ako aj ďalším tu neuvedeným darcom 2% ďakujeme.

 

Manifest Ta33

"Do hôr chodíme preto, aby sme žili, nie umierali."

 

Našu prácu považujeme za poslanie, pri napĺňaní ktorého sa držíme nasledujúcich dvanástich pravidiel:

 

1. Kratšie lezecké dĺžky

Všetky naše dĺžky majú maximálnu dĺžku pri zlaňovaní do 30 metrov. Platí to pri znalosti terénu! Toto pravidlo umožňuje v prípade núdze návrat z cesty zlanením, aj s jedným 60 metrovým lanom. Pri samotnom zlaňovaní to znižuje riziko zaseknutia sa lana, stratenia prestupného štandu, alebo zhodenia voľných kameňov lanom. Pravidlo "možnosti zlanenia" neplatí pri traverzoch a diagonálnych výstupoch. Pri výstupe je orientácia v kratšej dĺžke ľahšia a šanca na zablúdenie v stene menšia. Lezci na seba navzájom lepšie vidia a počujú sa. Na istenie do 30 metrovej dĺžky stačí menej materiálu. Ťah lana a jeho trenie je menšie. Lezci sú ľahší a ich voľnosť pohybu je väčšia. Mnohé súčasné laná umožňujú režim jednoduchého, polovičného aj dvojitého lana. Lezecké družstvo s takýmto 60 metrovým lanom si tak môže priamo v teréne vybrať optimálny variant. Celková finančná náročnosť na horolezeckú výstroj sa tým stáva nižšia a horolezectvo sa stáva dostupnejším.

 

2. Spoľahlivé nehrdzavejúce borháky osadené do lepidla

Naše cesty sú odistené antikorovými borhákmi, lepenými technológiou stavebných kotiev. Predpokladaná životnosť lepidla, ktoré používame, vychádzajúc z Európskeho technického posúdenia, je sto rokov. Osadzovanie takýchto istení je v porovnaní s expanzívnymi nitmi neporovnateľne pracnejšie, ale ide o jedinú technológiu, ktorá podľa nás spĺňa bezpečnostné aj enviromentálne kritériá. Keď na začiatku dvadsiateho storočia naši prastarí otcovia dokázali osadzovať kruhy a kramle temovaním do olova, ktoré sú spoľahlivé bez prerábania aj dnes, mali by sme to s rovnakou dôslednosťou robiť aj my, v storočí dvadsiatom prvom. Borháky, ako aj lepidlo, samozrejme musia byť certifikované a predpísaná technológia lepenia dodržaná.

 

3. Kvalitná skala

Našou snahou je, aby výstupy, ktoré preisťujeme, viedli pevnou kvalitnou skalou. Cesty, o ktorých je tento manifest, sa však nachádzajú vo veľhorskom prostredí. Ich dĺžky a prevýšenia sú veľké a poveternostné vplyvy na nich pôsobiace extrémne. To čo drží dnes, zajtra už držať nemusí. Aj pri splnení kritéria pevnej skaly, jej kompaktnosť na rôznych miestach výstupu môže kolísať.

 

4. Zodpovedné umiestnenie postupových istení

"Štvorkový" lezec sa rovnako dotýka vlastných limitov v ceste klasifikácie IV+ ako ten "jedenástkový" pri stupni XI+. Neosadenie postupového istenia s argumentom, že to miesto je ľahké, je relatívne. Najviac radosti poskytne lezcovi obvykle cesta, ktorá umožňuje jeho "optimálne psychické vybudenie". Inými slovami, keď sa v nej aspoň trochu dotýka hranice svojich možností. Postupové istenie preto dávame obvykle pred nalezením do ťažšieho miesta. Dosiahnuť na neho z bezpečnej polohy na jeho zapnutie by mali aj nižšie postavy. Platí to obzvlášť, ak je cesta určená partnerským dvojiciam alebo deťom. Borháky môžu plniť aj úlohu orientačnú alebo povzbudzujúcu. V špecifických prípadoch teda môžu mať svoje opodstatnenie aj tam, kde je vedľa výborná špára na "založenie". Na zreteli máme zásadu, že v stene má byť čo najmenej "železa", ako je možné. Platí to za predpokladu dodržania všetkých ostatných kritérií, uvedených v tomto manifeste.

 

5. Rešpekt k tradíciám a horolezeckej etike

Aj ďalšie generácie majú mať možnosť liezť v Tatrách veľkými stenami, v ktorých nie sú žiadne borháky. Táto skúsenosť a dobrodružstvo s tým spojené je nezastupiteľné. Preisťovanie starých - klasických výstupov je potrebné robiť s veľkým rešpektom k prvovýstupcom. O spôsobe preistenia starej cesty, ktorej autori už nežijú, musí rozhodovať komisia, v ktorej sú zastúpení aj "tradicionalisti". Nestačí, aby to "vyhodnotil" jednotlivec. Prvovýstupy v Tatrách sa robia "zdola". Tak postupujeme pri realizácii našich ciest aj my. Rešpektujeme pravidlá Správy oblasti Vysoké Tatry. Pri osadzovaní istení, sú ale prvotné bezpečnostné a enviromentálne kritériá. Preto je pri osadzovaní istenia možné používať lano "zhora". Tento manifest nie je venovaný preisťovaniu klasických výstupov, ale výlučne len novým cestám. Naše cesty, ktoré robíme v Tatrách, nemajú staré klasiky nahradiť, ale naopak, majú ich viac priblížiť súčasnej mladej generácii lezcov. Ten, kto si odlezie prvú desiatku ciest s presným fotopisom a borhákmi na štandoch, môže mať viac skúseností na to, aby nastúpil s jednoduchým náčrtom cesty do steny bez borhákov. Preto všetky naše výstupy vždy vyžadujú schopnosť zakladania si vlastných istení. Fixne osadené borháky majú za úlohu iba zabrániť najhoršiemu. "Hustotu" borhákov v našich cestách určujú predovšetkým prirodzené možnosti založenia vlastných istení v danom teréne a charakter cieľovej skupiny. Preto sa v niektorých dĺžkach našich ciest nenachádza ani jediný borhák, zatiaľ čo iné ich môžu mať aj päť.

Spôsob, akým robíme naše výstupy v súčasnosti, nie je zo žiadneho hľadiska opustením etických či enviromentálnych pravidiel. Každoročne vznikajú v Tatrách nové, najčastejšie nitované cesty. Manifest Ta33 dáva cestám ktoré chceme realizovať my jednotný koncept, ktorý zároveň predstavujeme verejnosti. Tridsaťtri nových ciest je kvapka v mori. Celkový počet ciest v Tatrách totiž určite prekročí číslo 20 000. Ten kto varí ale vie, že aj kvapka správnej ingrediencie dokáže výrazne osviežiť klasickú receptúru.

 

6. Presný a dostupný opis výstupu

Hory sú chrámom, ktorý má byť prístupný všetkým, pokorne rešpektujúcim jeho zákony. Znalosť informácií, potrebných k výstupu, je jeden z najväčších predpokladov k jeho bezpečnej realizácii. Príliš veľký počet tragédií má na svedomí napríklad strata orientácie, často súvisiaca s nesprávnymi, alebo nedostatočnými informáciami. Opisu a schéme výstupu a jej dostupnosti, preto venujeme rovnakú pozornosť ako samotnej práci v stene. Nezanedbávame ani orientačné body v teréne. Napríklad kamenní mužíci, stojaci na správnom mieste, môžu rozhodovať o živote a smrti. Preto vždy strážia všetky cesty, ktoré "otvoríme". Všimli sme si, že pribúdajú a žijú už vlastným životom. Teší nás to. Nestavajte ich ale nikdy, ak si nie ste úplne istí miestom! Naopak, zničenie funkčného "mužíka" je v našich očiach činom na úrovni otrávenia studne.

 

7. Zodpovedná klasifikácia obtiažnosti

Podhodnotenie výstupu môže mať fatálne následky. Nadhodnotenie si zasa môže vypýtať svoju daň, keď lezec, mylne presvedčený o svojich schopnostiach, neskôr nalezie do "reálneho čísla".

 

8. Ochrana prírody

Zatĺkanie a vytĺkanie skôb patrí k základným znalostiam horolezca. V často lezených cestách ale môže byť používanie skobovacej techniky vnímané sporne. Preto, pri všetkých našich výstupoch, kladivo a skoby nie sú potrebné. Stačia slučky, friendy a vklínence.

Zlanenie si v často lezených cestách nemá vyžadovať zanechanie žiadneho materiálu v stene. Preto sú všetky naše štandy vybavené reťazou s tromi kruhmi. Dúfame, že vydržia aspoň spomínaných sto rokov. "Chvostíky", "slimáky" či "baranie rohy", sú vďaka pilníkovému efektu mikrokamienkov v opletoch lana časovanou bombou. Niektoré treba vymeniť už po niekoľkých rokoch. V našich cestách ich preto nepoužívame.

Realizáciu našich výstupov vždy posudzujeme veľmi citlivo aj z hľadiska ochrany životného prostredia.

 

9. Krása starej šesťdielnej stupnice

Polstoročie sa v horolezectve používala šesťdielna stupnica. Vo veľhorskom teréne sa v nej dodnes pohybuje najviac horolezcov. Na klasiky, medzi stupňom III až VI, sa počas dní stabilného počasia nezriedka na nástupoch čaká v rade. Akoby takýchto ciest stále nebolo dosť. Práve preto sa všetky naše výstupy pohybujú v tejto obtiažnosti. Zároveň si uvedomujeme, že náročnosť veľhorského výstupu nevyjadruje len náročnosť samotného lezenia. Dôležitú úlohu tam zohráva časová náročnosť výstupu, zostup, únikové možnosti, orientácia, celkové prevýšenie, odľahlosť terénu, psychická náročnosť, poveternostné podmienky a mnohé ďalšie faktory. Vo všetkých týchto uvedených oblastiach sa aj pri realizácii našich projektov pokúsime o čo najväčšiu rozmanitosť tak, aby sa lezci mohli posúvať od jednoduchších výstupov, k tým náročnejším.

 

10. Lezenie vo "vibramkách"

S nástupom lezečiek sa na naň pozabudlo. Milujeme lezečky, ale občas si chceme zašantiť aj v pohodlnejších topánkach. Rozvoj tejto schopnosti je navyše dôležitý pre tých, ktorí sa chcú lezecky posunúť do vyšších nadmorských výšok. Napríklad na niektorú z klasík, vedúcu na 4014 m n.m. vysoký Dent du Géant, sa lezečky nenosia, ale vedieť liezť tam určite treba. Preto sú všetky naše dĺžky kl. III, ideálne na lezenie v "nástupovkách".

 

11. Trvalá udržateľnosť projektu

Všetky naše cesty sú pomyslenou mozaikou úsilia a podpory mnohých ľudí. Ich koordináciu zabezpečuje naša horolezecká škola. Spojenie obetavého entuziazmu a profesionality sa v súčasnosti ukazuje ako optimálna kombinácia, pri realizácii nových, bezpečnejších tatranských ciest. Každý, kto finančne alebo priamo pracovne prispel k dielu, zostáva časťou týchto vertikálnych línií. V jednej piesni sa spieva o tom, aké by boli hory opustené bez nás, ľudí. Na vrcholoch hôr nie je zlato ani drahokamy. Stúpaniu do výšok, prekonávaniu vlastného strachu a seba samého, ako aj nášmu životu, dávame zmysel iba my, ľudia.

Trvalá udržateľnosť projektu, je najmä prostredníctvom 2% a ďalších dobrovoľných darcov. Veľkú časť materiálu nám dáva Slovenský horolezecký spolok James.

 

12. Odkaz nielen profesionálom

Všetky tatranské štíty a cesty na ich vrcholy sú súčasťou národného bohatstva. Platí to aj pre tie, ktoré sú urobené pod gesciou našej horolezeckej školy. Je výborné, ak štát na koho území ležia, riadi turistický ruch tak, že môžu byť dostupné všetkým bezplatne. Tatry sú nesporne jednou z dôležitých kolísok horolezectva sveta. Ich infraštruktúra je vybudovaná na najvyššej úrovni. Tento slovenský štandard chceme zachovať aj my. Každý, kto naše cesty používa pravidelnejšie ku komerčnej činnosti, bez ohľadu na to, z ktorej časti sveta je, má šancu vrátiť časť takto získaných prostriedkov späť do systému. Stačí, ak podporí tento projekt ľubovoľnou čiastkou. Každý, kto do odkazu pre prijímateľa napíše svoje meno alebo názov inštitúcie a heslo Ta33, nájde svoje meno alebo značku zverejnenú v ďakovnom liste na záver roka.

Všetci autori tatranských prvovýstupov, ktorí svoje cesty plánujú realizovať podľa zásad Manifestu Ta33, môžu pri svojom diele počítať s podporou občianskeho združenia Muraria - krajina nádychu. Táto podpora bude adekvátna možnostiam OZ v danom roku a jej konkrétna podoba sa môže pri jednotlivých projektoch líšiť. Najlepšie je nás kontaktovať ešte pred realizáciou diela.

Vznik Spolku tatranských horolezcov James roku 1921 neznamenal začiatok lezenia v Tatrách. Bol to iba zásadný nový prvok v postupnom približovaní horolezectva ľuďom, ktorí sa v ňom chceli rozvíjať. Pri príležitosti storočnice spolku ostáva Manifest Ta33 verný pôvodnej Jamesáckej myšlienke.

 

Martin Murár

Fotky Malý horolezecký manifest Ta33

Diskusia

RE: Malý horolezecký manifest Ta33
J (jan.cimerman@gmail.com) - 08.09.2021
Nemate niekto viac info o tej Človečine? Na nete som nic o tom nenasiel, len ze sa to zacina zo Zlomiskovej/Dracej doliny, smeruje na Poprad. zuby a potom po hrebeni dole niekde k chate pod Rysmi... Zaujima ma ci je to fakt cele odistene, resp co to je, ked v inych clankoch na nete je spomenuty "unikat". Vdaka

RE: Malý horolezecký manifest Ta33
Martin Vetroplach 13.09.2021
už sa na tom pracuje ;)

TOP Partneri

https://www.sloger.sk Eshop davorin.sk Eshop davorin.sk Eshop davorin.sk JM SPORT Eshop davorin.sk

Podpor Vetroplacha

Odporúčame vidieť

Partneri